24 de maig de 2014


YAMATO MONOGATARI (大和物語) 61

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【六十一】

亭子院にみやすむところたちあまたみそうしゝてすみ給ふ事とし比ありて河原院のいとおもしろくつくられたりけるに京極のみ やすむところひと所のみさうしをのみしてわたらせ給にけり春のこと成けりとまり給へるみさうしともいとおもひのほかにさう/\しき事をおもほしけり殿上人 なとかよひまいりて藤の花のいとおもしろきをこれかれさかりをたに御らんせてなといひて見ありくにふみをなんむすひつけたりけるあけてみれは
世中の淺き瀬にのみ成ゆけは昨日のふちの花とこそみれ
とありけれは人々見て限なくめてあはれかりけれとたかみさうしのしたまへるともえしらさりけりおとことものいひける
藤花色のあさくも見ゆる哉うつろひにけるなこり成へし
 
Diverses dames (115) de la cambra imperial tenien llurs estances en el Teiji no In. Anys més tard, quan la residència de Kawara (116) fou esplèndidament reconstruïda s'arranjà allà una estança per a ús exclusiu de la dama de Kyôhôku (117). Fou cap a la primavera.
Les dames que restaren a llurs antigues estances se'n ressentiren d'ésser descurades. Unes persones de la cort hi anaren i mentre es passejaven digueren :

- Quina llàstima, haver d'anar-se'n sa majestat sens veure com floreixen les glicines!

Llavors, veieren una lletra lligada a una branca. L'obriren i llegiren :

---Així d'aquest món que tot allò que ahir era ben pregon ara és emmusteït contempleu les glicines.

Tothom en fou molt colpit i l'admiraren, emperò, no pogueren esbrinar quina de les dames ho havia composat.
Aquelles persones digueren :

---Mireu el color emmusteït de les flors de la glicina signe evident del temps passat de llur florida.
- - - - - -
115 – Vegeu la nota no. 1. Entre elles :

Fujiwara no Onshi (藤原温子, 872-907), filla de Fujiwara no Mototsune (藤原 基経, 836-891).
Fujiwara no Inshi (藤原胤子, ?-896), filla de Fujiwara no Takafuji (藤原高藤, 838-900).
Tachibana no Yoshiko (橘義子, ?-?), filla de Fujiwara no Hirome (橘広相, ?-?).
Sugawara no Nobuko (菅原衍子, ?-?), filla de Sugawara no Michizune (菅原道眞, 845-903).
Tachibana no Fusako (橘房子,?-893).
Minamoto no Sadako 源貞子, ?-?), filla de Minamoto no Noboru 源昇, ?-?).
Fujiwara no Hôshi (藤原褒子, ?-?), filla de Fujiwara no Tokihira (藤原 時平, 871-909).
Ise no Go (伊勢の御, ?-?), filla de Fujiwara no Tsugukage (藤原継陰, ?-?)

116 – Kawara no In (河原院) : Minamoto no Tôru (源 融, 822-895), anomenat Kawara no In per la residència que tenia al riu Kawara.

117 - Fujiwara no Hôshi (藤原褒子, ?-?), filla de Fujiwara no Tokihira (藤原 時平, 871-909).

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 60

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【六十】

五条のこといふ人ありけり男のもとに我かたをゑにかきて女のもえたるかたをかきてけふりをいとおほくくゆらせてかくなんかきたりける
君を思ひなま/\し身をやく時は煙多かる物にさりける
 
Hi hagué una persona de nom la dama Gôjô (114). Envià a un home un dibuix on era reproduïda ella mateixa amb flames i molta fumera, hi havia escrit això :

---Quan penso en vós d'amor el foc em crema cert aquest mon cos i així la fumera que intensa s'escampa.

- - - - - -

114 – Gojô no Go (五条のご), filla de Fujiwara no Yamakage (藤原山蔭 , 824-888).

o0o