12 de juny de 2021

堤中納言物語 -06- TSUTSUMI CHÛNAGON MONOGATARI HISTÒRIES DEL CONSELLER DE LA RIBERA DEL RIU Obra d’autor anònim d’aproximadament l’any 1055. La versió digital d'aquesta obra és diferent de la que he emprat per a la meva traducció. Això no obstant, les diferències no alteren la interpretació del text. 二

– SOBRE AÇÒ...... (2) + 「いづら、今は、中納言の君。」 とのたまへば、 「あいなき事の序をも聞えさせてけるかな。あはれ、只今の事は、聞えさせ侍りなむかし。」 とて、 「去年の秋ごろばかりに、清水に籠りて侍りしに、傍に屏風ばかりをはかなげに立てたる局の、にほひいとをかしう、人少ななるけはひして、折々うち泣くけはひなどしつゝ行ふを、『誰ならむ。』と聞き侍りしに、明日出でなむとての夕つ方、風いと荒らかに吹きて、木の葉ほろ\/と、谷のかたざまに崩れ、色濃き紅葉など、局の前には隙なく散り敷きたるを、この中隔ての屏風のつらに寄りて、こゝにはながめ侍りしかば、いみじうしのびやかに、 厭ふ身はつれなきものを憂きことを嵐(*「嵐」に「あらじ」を掛ける。)に散れる木の葉なりけり いとふみは つれなきものを うきことを あらしにちれる このはなりけり 『風の前なる』(*風前の燈火の連想による古歌の一句か。)と聞ゆべき程にもなく(*雰囲気でもなく)、聞きつけて侍りしほどの、まことにいと哀れにおぼえ侍りながら、さすがにふと答いらへにくく、つゝましくてこそ止み侍りしか。」 と言へば、 「『いとさしも過し給はざりけむ。』とこそ覺ゆれ。さても實ならば、口惜しきは御物つゝみなりや。いづら、少將の君。」 と宣へば、 -- Bé, ara és el torn de la dama Chûnagon. -- Vaja una història amb una trama ben minsa! Ai las, jo parlaré d'un afer d'ara. Fou cap a la tardor de l'any passat. Jo era en retir al temple de Kiyomizu, en una cambra dividida a un costat per un paravent que s'alçava insegur i des d'on m'arribava un perfum exquisit. Hi semblava haver poca gent, i de quan en quan donava la impressió de sentir algú que esclatava en plors durant les oracions. Ho escoltava mentre em preguntava qui podia ésser. L'endemà al vespre, abans d'anar-me'n, bufà un vent devastador arrossegant les fulles dels arbres cap a la cataracta, deixant una escampadissa de fulles vermelloses davant de la cambra. Mentre m'ho mirava al costat del paravent que ens separava la dona digué a la quieta “Hi visc menystenint aquest món transitori o0o escampadissa de fulles per l'oratge que no han fet pas cap mal” “Esteses davant del vent....” Açò sentí gairebé inaudible i realment en commogué molt, mes tanmateix no poguí respondre tot seguit, ma prudència m'ho impedí. -- I pensar que deixàreu passar una oportunitat com aquesta! Fou realment una pena vostra prudència! Bé, ara la dama Shôshô. o0o