21 de juny de 2014

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 64

HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 64

HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)o0
【六十四】

平中にくからすおもふわかき女をめのもとにゐてきてをきたりけりにくけなる事ともをいひてめつゐにおひ出しけり此めにした かふにやありけむらうたしとおもひなからえとゝめすいちはやくいひけれはちかくたにえよらて四尺の屏風によりかゝりてたてりていひけるよの中の思ひのほか にあることせかいにものし給ふともわすれてせうそこしたまへをのれもさなんおもふといひけり此女つゝみに物なとつつみてくるまとりにやりてまつほとなりい とあはれと思ひけりさて女いにけりとはかりありてをこせたりける
わすらるな忘れやしぬる春霞けさ立なからちきりつること

Heichû (119) portà a casa de sa muller una jove a qui estimava. L'esposa li deia coses injurioses i acabà per fer-la fora. Ell es sotmeté a la muller i tot i a desgrat ho consentí. L'esposa era inflexible i ell no gosava ni acostar-se a la jove. Tot i així, ell li parlava, dempeus, al costat d'un paravent de quatre peus.

-Així és el món contra nos desitjos. Si heu d'anar-vos-en lluny, no m'oblideu i envieu-me noves vostres. Jo també ho faré.

Això li digué.

La jove embolicà ses pertinences i esperà el carruatge que se li havia enviat. Ell era molt consirós . La noia marxà. Poc després, ella li envià :

---No m'oblideu pas car jo no oblidaré boirina d'abril les promeses del matí fetes dret quan eixia.
- - - - - -
119 - Taira no Sadabumi (平貞文, ?-923).
o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 63

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【六十三】

故右京のかみの人のむすめをしのひてえたりけるをおやのきゝつけてのゝしりてあはせさりけれはわひてかへりにけりさてあしたによみてやりける
さもこそは峯の嵐のあらからめなひきし枝を恨てそこし
 
El difunt veguer de la Dreta de la vila visitava en secret la filla d'algú. A l'assabentar-se'n la mare malparlà d'ell i féu que no es poguessin veure, i ell se'n tornà dolençós. Al matí composà i envià :

---És violenta la tempesta dalt del cim ben esclatada i m'enutja emperò la branca que s'hi vincla.

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 62
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【六十二】

のうさんのきみといひける人浄蔵とはいとになうおもひかはす中なりけり限なくちきりておもふことをもいひかはしけりのうさんのきみ
思ふてふ心はことに有けるをむかしの人になにをいひけん
といひをこせたりけれは浄蔵大とくの返し
行末のすくせをしらぬ心にはきみにかきりの身とそいひける
 
Una persona de nom la dama Nôsan compartia un gran amor amb Jôzô (118). Es bescanviaren prometences ben pregones i eren molt confidents. La dama Nôsan féu i envià :

--Mon amor d'avui és tan diferent d'abans que no sabria dir dels sentiments passats que per altres he sentit.

El virtuós Jôzô contestà :

---Tot desconeixent el destí de mon viure també a d'altres he dit de mes sentiments infinits com ma vida.
- - - - - -

118 – Jôzô (浄蔵, ?-?), fill de Miyoshi Kiyotsura (三善 清行, 847-918). Era monjo.

o0o