19 de juliol de 2014

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 66

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【六十六】

としこちかぬをまちけるよこさりけれは
小夜更ていなおほせ鳥の啼けるを君かたゝくと思ける哉

Una nit que Toshiko (121) esperava Chikane, com no arribava :

---En la fosca nit l'ocell que porta l'arròs ha fet cantada he pensat que éreu vós qui picava la porta. (122)

- - - - - -

121 - Toshiko (としこ, ¿-?), esposa de Fujiwara no Chikane (藤原千兼,¿-?).
122 – Inaohosedori (稲負鳥). Un dels tres ocells del "Kokindenju" (古今伝授) : Estudi i ensenyament del Kokinshû. Els deixebles havien d'anotar els punts més importants de l'ensenyament dels seus mestres i que es considerava un secret. Molt sovint això va degenerar en pedanteria, impartint lliçons sobre l'estudi de punts insignificants del Kokinshû a preus abusius.
Es tracta de la “cuereta” (de la família dels motacil.lids / Motacillidae). He traduït però el nom literal dels caràcters tal com consta en aquest tractat. Ara és “sekirei” (鶺鴒).
o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 65

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【六十五】

南院の五郎みかはのかみにて有ける承香殿にありけるいよのこをけさうしけりこんといひけれは御息所の御もとに内へなんまいるといひをこせたりけれは
玉簾うちとかくるはいとゝしくかけをみせしとおもふ也けり
といへりけり又
なけきのみしけきみ山の時鳥木かくれゐてもねをのみそなく
なといひけりかくてきたりけるをいまはかへりねとやらひけれは
しねとてやとりもあへすはやらはるゝいといきかたき心ちこそすれ
返しおかしかりけれとえきかす又雪のふる夜きたりけるをものはいひてよふけぬかへり給ねといひけれはかへりけるほとに戸をさしてあけさりけれは
我はさは雪降空に消ねとや立かへれともあけぬ板戸は
となんいひてゐたりけるかく歌もよみあはれにいひゐたれはいかにせましと思ひてのそきて見れはかほこそなをいとにくけなりしかとなんかたりしとか
 
El cinquè fill del Kan-In, governador de Mikawa, era enamorat de la dama Iyo que servia al Sokyôden (120). Un jorn, ell l'avisà que aniria a veure-la, i ella li envià una nota :

- Haig d'anar a palau per servir ses alteses.

Ell digué :

---Estors resplendents ben abaixats de palau perquè no pugui veure vostra persona i així m'ho esmenteu.

I també :

---Del tot consirós al cor de la muntanya ocult el cucut en la garriga densa només pot fer que plorar.

Ell hi anà, emperò, i ella li demanà que se'n tornés i el féu sortir.

El féu :

---Desitgeu ma mort tot i que sóc arribat em foragiteu per què tinc el sentiment de viure endebades?

La resposta d'ella fou plaent, i no ens ha arribat.

Una altra vegada, ell hi anà en una nit de neu. Eren conversant que ella digué :

- Es fa fosc. Torneu-vos-en.

Ell sortí, emperò, no pogué anar a sa residència perquè nevava molt. Hi tornà i no li obriren la porta.

---Em dieu per cas que en cel de nevada desaparegui amb la porta tancada quan tot just sóc retornat?

Això digué mentre era allà.

- Era assegut fent versos capmoix, i jo pensava en què fer quan he fet una ullada. Son rostre no era pas agradós.

Això digué ella, segons es sabé.
- - - - - -

120 – Sokyôden (承香殿), edifici dintre del recinte del palau imperial. Allà hi vivia Minamoto no Kazuko (源 和子, ?-?), concubina de l'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930).
o0o