25 d’octubre de 2014

KOKINSHÛ (古今集) -293-あはれてふ 言の葉ごとに 置く露は 昔を恋ふる 涙なりけり

あはれちょうー事のはごとにーおくつゆはー昔をこふるー涙なりけり

Són les rosades que curullen les fulles dels mots expressant sentiments les llàgrimes de l'enyor pel temps passat.


Poema no. 940


Autor : Anònim.

o0o

KOKINSHÛ (古今集) -292-


あはれてふ ことこそうたて 世の中を 思ひはなれぬ ほだしなりけれ

あわれちょうーことこそうたてーよのなかをーおもいはなれぬーほだしなりけれ

Són els sentiments més que totes les coses el que em commou i no puc renunciar al lligam de ma vida.


Nota : Algunes edicions tenen 言 o こと en lloc de 事, però no s'altera el significat.


Poema no. 939


Autor : Ono no Komachi (小野小町, aprox. 825-900).

La seva activitat literària es va desenvolupar entre el 833 i el 857.
És impossible destriar el personatge històric de la dona que la llegenda descriu com apassionada i una bellesa, i al final de la seva vida com una fetillera.
Hi ha una llegenda que explica que l'autora va prometre a Fukakusa no Shosho que si la visitava durant cent nits seguides ella esdevindria la seva amant. L'home ho va fer durant noranta nou nits, però no va poder la nit que feia el centenar. Desesperat va caure malalt i va morir de pena. Diuen que quan ella ho va saber ho va sentir molt.
La seva poesia justifica en certa manera aquesta fama i n’és l´exemple més evident de la seva passió. La seva col.lecció personal és d´uns 110 poemes, però la seva intensitat els fa més remarcables que no pas la seva quantitat.
Els caràcters del seu nom,小野, han passat a ser sinònims de "bellesa" al Japó. El famós “tren-bala” (秋田新幹線, Akita Shinkansen) que fa el recorregut per Honshû, la principal illa del Japó, porta el seu nom.
o0o

KOKINSHÛ (古今集) -291-文屋のやすひでみかはのぞうになりて、あがた見に はえいでたたじやといひやれりける返事によめる

Compost en resposta al missatge de Fun'ya no Yasuhide quan nomenat secretari del govern de Mikawa li van preguntar “Per què no vens i així veuràs el lloc on m'estic?”


わびぬれば 身を浮草の 根を絶えて さそふ水あらば いなむとぞ思ふ

わびぬればーみをうきくさのーねをたえてーさそうみずあらばーいなむとぞおもう

En mon desconsol extirparia l'arrel del dolor humà i si l'aigua em cridés m'hi deixaria portar.


Poema no. 938


Autor : Ono no Komachi (小野小町, aprox. 825-900).
La seva activitat literària es va desenvolupar entre el 833 i el 857.
És impossible destriar el personatge històric de la dona que la llegenda descriu com apassionada i una bellesa, i al final de la seva vida com una fetillera.
Hi ha una llegenda que explica que l'autora va prometre a Fukakusa no Shosho que si la visitava durant cent nits seguides ella esdevindria la seva amant. L'home ho va fer durant noranta nou nits, però no va poder la nit que feia el centenar. Desesperat va caure malalt i va morir de pena. Diuen que quan ella ho va saber ho va sentir molt.
La seva poesia justifica en certa manera aquesta fama i n’és l´exemple més evident de la seva passió. La seva col.lecció personal és d´uns 110 poemes, però la seva intensitat els fa més remarcables que no pas la seva quantitat.
Els caràcters del seu nom, 小野, han passat a ser sinònim de "bellesa" al Japó. El famós “tren-bala” (秋田新幹線, Akita Shinkansen) que fa el recorregut per Honshû, la principal illa del Japó, porta el seu nom.
o0o

KOKINSHÛ (古今集) -290-かひのかみに侍りける時、京へまかりのぼりける人 につかはしける

Compost quan era governador de Kai i enviat a una persona que tornava a la capital.


みやこ人 いかがと問はば 山高み 晴れぬ雲ゐに わぶと答へよ

みやこびとーいかがととわばーやまたかみーはれぬくもいにーわぶとこたえよ

Si des de palau pregunten per mi digueu que les muntanyes són altes i que enllà dels núvols sóc desolat.


Nota : La majoria d'edicions tenen が, i algunes に, el significat és però el mateix.


Poema no. 937


Autor : Ono no Sadaki (をののさだき, mitjans segle IX)

Funcionari de mig rang. Governador de la província de Higo l'any 860.

o0o