28 de gener de 2012

Ise Monogatari (伊勢物語)

- 120 -

百二十段

昔、おとこ、女のまだ世経ずとおぼえたるが、人の御もとに忍びてもの聞えてのち、ほど経て、

近江なる筑摩の祭とくせなんつれなき人の鍋の数見むUna vegada, un home pensà que una noia no havia tingut encara experiències amoroses, assabentant-se, emperò, de què mantenia relacions amb un altre home composà poc després :

---Vull que arribi aviat la festa de Tsukuma a Ômi per veure quants pots porta aquesta cruel persona. (1) (2)
- - - - - -(1) Poema anònim. Shûiwakashû (拾遺和歌集) no. 1219, amb alguna diferència.
(2) Es celebrava una festa el primer de la quarta lluna al temple xintoista de Tsukuma en què tradicionalment les dones d'allà portaven sobre el cap tants pots, o testos, com amants havien tingut.o0o

Ise Monogatari (伊勢物語)

- 119 -

百十九段

むかし、女の、あだなるおとこの形見とてをきたる物どもを見て、

形見こそ今はあだなれこれなくは忘るゝ時もあらましものを
Una vegada, una dona, tot mirant les coses que un home infidel havia deixat com a record :

------El record que tinc és ara mon enemic, si fos altrament tindria jo el moment per poder oblidar-vos? (1) (2)- - - - - -(1) Poema anònim. KKS 746
(2) ......あだ /あた.... (仂).
o0o

Ise Monogatari (伊勢物語)

- 118 -

百十八段

昔、おとこ、久しくをともせで、「忘るゝ心もなし。まいり来む」といへりければ、

玉かづらはふ木あまたになりぬれば絶えぬ心のうれしげもなし
Una vegada, un home, no havent dit res durant molt de temps, envià (1) “No tinc intenció d'oblidar-vos. Vindré a veure-us”.
La dona contestà (2) :

---Mentre la fina meravella s'enfila per mant arbres no hi ha joia sobre la vostra intenció de continuar. (3) (4) (5)- - - - - -


(1) A una dona.
(2) Aquesta frase no hi és al text, però, s'interpreta que el poema és la seva resposta.
(3) Poema anònim. KKS no. 709, i KKRJ no. 2606, amb alguna diferència.
(4) Es refereix a què ell visita moltes dones.
(5) Veure narració no. 36, nota no. 3.
o0o

Ise Monogatari (伊勢物語)

- 117 -百十七段

むかし、帝、住吉に行幸したまひけり。

我見ても久しくなりぬ住吉の岸の姫松いく代経ぬらん

御神、現形し給て、

むつましと君は白浪瑞垣の久しき世よりいはひそめてき
Una vegada. Un emperador (1) visità Sumiyoshi.

---Molt de temps ha passat des del primer cop que us vaig veure, quantes generacions heu vist formosos pins de la costa de Sumiyoshi? (2) (3)

Un gran déu es manifestà :

---No sabeu del nostre parentiu? Molts anys fa que comencí a celebrar vostre regnat. (4)


- - - - - -(1) No és clar de quin emperador es tracta. De fet, però, algunes notes antigues parlen de Montoku (文徳天皇, 827-858) o de Heizei (平城天皇, 774-824).
(2) Poema anònim. KKS no. 905, on Sumiyoshi (住吉) és Suminoe (住之江), el nom més antic per Sumiyoshi.
(3) 姫 (hime) com a substantiu és “princesa”, però aquí és emprat com a prefix i significa “petit, bell, formós....”
(4) Poema anònim. SKKS no. 1857.


o0o

Ise Monogatari (伊勢物語)

- 116 -


百十六段

むかし、おとこ、すゞろにみちの国までまどひいにけり。京に、思ふ人にいひやる。

浪間より見ゆる小島の浜びさし久しくなりぬ君にあひ見で

「何事も、みなよくなりにけり」となんいひやりける。Una vegada, un home vagarejà fins a la província de Michi. Envià a l'estimada de la capital :

---Cabana a la platja d'un illot vist entre les ones, tant de temps sens veure't. (1)

“Tot ha millorat”, escriví i envià. (2)- - - - - -


(1) “浪間より見ゆる小島の浜びさし.....” La interpretació d'aquesta part del poema no és gens clara i ha donat lloc a comentaris contradictoris.
Aquests versos es troben en el MYS no. 2753 i en el Shûiwakashû (拾遺和歌集) no. 856, sense autoria.
(2) També això ha provocat molts comentaris, però sembla que hi ha unanimitat en el sentit que l'home ja no és procliu a la infidelitat.o0o