23 d’agost de 2014


YAMATO MONOGATARI (大和物語) 67

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

 
 
【六十七】

又としこ雨のふりける夜ちかぬをまちけり雨にやさはりけんこさりけりこほれたるいへにていといたくもりけり雨のいたくふりしかはえまいらすなりにきさる所にていかにものし給へるといへりけれはとしこ
君を思ひゝまなきやとゝ思へともこよひの雨はもらぬまそなき

Una altra vegada. Toshiko esperava Chikane en una nit de pluja. Privat segurament per la pluja no s'hi presentà. L'aigua degotava arreu de la rònega casa.
- Plou tan fort que no puc venir. Com és que sou en aital lloc?
Li féu arribar Chikane.
I Toshiko :
---Sou en ma pensa encara que hi penso en aquesta llar la pluja d'aquest vespre s'escola per les feses.

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 69
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【六十九】

忠文かみちのくにの将軍になりてくたりけるときそれかむすこなりける人を監命婦忍ひてあひかたらひけりむまのはなむけにめとりくゝりの狩衣うちきぬさなとやりたりけるかのえたるおとこ
よひ/\に恋しさまさるかり衣心つくしの物にそ有ける
とよみたりけれは女めてゝなきけり

Quan Tadabun (125) nomenat general anà a Michinoku son fill mantenia una relació secreta amb Gen no Myôbu. Com a regal de comiat ella li envià un vestit de cacera, un quimono i unes cintes de roba com a auguri de bon viatge. Quan ell ho hagué composà :

---Cada vesprada amb vestit de cacera l'amor que us tinc creixerà car heu posat tot el vostre sentiment.

Ella en fou encantada i esclatà en plors.

- - - - - -

125 – Fujiwara no Tadabumi (藤原忠文, 873-947). El seu fill es deia Shigemochi (滋望).

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 68

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【六十八】

枇杷殿よりとしこか家にかしは木の有けるを折にたまへりけりおらせてかきつけて奉りける
我宿をいつかは君かならしはのならしかほには折にをこせる
御返し
柏木に葉守の神のましけるをしらてそ折したゝりなさるな

El senyor de la residència de Biwa (123) envià algú perquè li portés una branca del roure del jardí de Toshiko. Ella en féu tallar una i la hi lliurà amb a aquest poema :

---Des de quin moment sou senyor familiar amb aquesta llar per voler que envii les fulles de mon roure?

La resposta :

---No sabia pas l'existència d'un déu patró de fulles de la vostra roureda damneu pas ma demanda. (124)
- - - - - -

123 – Fujiwara no Nakahira (藤原仲平, 875-945).
124 – Poema no. 1183, llibre 16, Gosenwakashû (後撰和歌集).

o0o