12 de novembre de 2016

与謝蕪村 - 15

Yosa Buson (1716-1784)

春 PRIMAVERA


足よはのわたりて濁るはるの水
Ashi yowa no watarite nigoru haru no mizu

Cames de noies
aigua de primavera
travessant el fang.


西の京にばけもの栖て、久しくあれ果たる家有けり。今は其さたなくて

Fa molt de temps, d'una casa a l'est de Kyoto es deia que hi vivia un fantasma. Ara, però, ja ni se'n parla.

春雨や人住ミて煙壁を洩る
Harusame ya hito sumite keburi kabe o moru

Fum on algú viu
pluja de primavera
s'escola pels murs.

o0o

与謝蕪村 - 14

Yosa Buson (1716-1784)

春 PRIMAVERA


野望 Tot contemplant els camps

草霞み水に聲なき日ぐれ哉
Kusa kasumi mizu ni koe naki higure kana

Herbes en boira
veu callada de l'aigua
en la vesprada.


高麗舟のよらで過ゆく霞かな
Komabune no yorade sugiyuku kasumi kana

Vaixells estrangers
travessen la boirada
sens aturar-se.


橋なくて日暮んとする春の水
Hashi nakute hi kuren to suru haru no mizu

Sens pont per passar
aigua de primavera
en la vesprada.

o0o