1 de juliol de 2017

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 136
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百三十六】又おとこ日ころさはかしくてなんえまいらぬかくいそきまかりありく内にもえまいりこぬ事をなんいかにとかきりなく思給ふるとありけれは
さはくなるうちにも物はおもふなりわかつれ/\をなにゝたとへん
となんありける

Encara aquest home li havia escrit :

- Aquests jorns sóc atrafegat i no he pogut visitar-vos. Tot i apressar-me amb mon servei no he pogut venir. No sé què en pensareu vós, i això m'amoïna.

La dona féu :

---Tan enfeinassat com sou amb vostre servei us ben amoïneu com comparar podria mon tedi de cada jorn?

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 135
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百三十五】
三条右大臣のむすめつゝみの中納言にあひはしめ給けるあひたはくらのすけにて内の殿上をなんし給ける女はあはんの心やなかりけむこゝろもゆかすなんいますかりけるおとこも宮つかひし給けれはえつねにもいまさゝりけるころ女
たきものゝくゆる心はありしかとひとりはたへてねられさりけり
返しは上手なれはよかりけめとえきかねはかゝす


En el temps que la filla del ministre de la Dreta del Sanjô començava a trobar-se amb el conseller del Centre de l'Escullera (240), aquest era llavors director adjunt del departament dels Magatzems de la cort i tenia accés al palau imperial. La dona, que potser no li abellia de veure'l, no semblava amatent. Com ell també tenia sa comesa a la cort i no podia ésser-hi sempre amb ella, llavors la dona féu :

---He deixat cremar l'encens en tot el meu cor mes s'apagarà no puc suportar més gens haver de dormir sola.

La resposta, essent ell un excel·lent poeta, fou segurament de qualitat, emperò, no ens ha arribat i no l'hem escrit.
- - - - - -

240 - Fujiwara no Kanesuke (藤原兼輔, 877-933).

o0o