26 de març de 2016

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 111
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【百十一】

大膳のかみきんひらのむすめともあかたの井といふ所にすみけりおほいこはきさいの宮に少将のこといひてさふらひけり三にあたりける備後守さねあきらまたわかおとこなりける時になんはしめのおとこにしたりけるすまさりけれはよみてやりける
此世にはかくてもやみぬ別路の渕せを誰にとひて渡らん
となんありける


Les filles del superintendent de la cuina imperial vivien en un lloc dit Agata no Ido. La filla gran, de nom Shôshô, servia al palau de l'emperadriu (194). El primer home de la tercera filla havia estat el governador de Bingo, Saneakira (195), quan encara era jovencell. Quan deixà de visitar-la ella composà i li envià :

---Que en aquest món deixada és dispensat a qui demanar el guiatge per creuar el riu de mon comiat?

- - - - - -

194 - Fujiwara no Shizuko (藤原穏子, 885-954), mare del príncep Yasuakira (保明親王, 903–923). Filla de Fujiwara no Mototsune (藤原 基経, 836-891).
195 – Minamoto no Saneakira (源 信明, 910.970).

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 110
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【百十】

おなし女人に
大空はくもらすなから神無月としのふるにも袖はぬれけり

La mateixa dona a un home :

---Ni un sol núvol de la desena lluna és al firmament aquest any que s'escola amara mes mànigues.

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 109
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【百九】

おなし女おほきかうしをかりて又のちにかりたりけれは奉りたりしうしはしにきといひたりけるかへりことに
我のりしことをうしとや消にけん草にかゝれる露のいのちは

La mateixa dona havia manllevat un bou a Ohoki, i quan després volgué manllevar-lo una altra vegada, ell li digué que el bou que li havia deixat era mort. Ella respongué :

---Potser del tràngol de portar ma persona el bou ha finat existència fràgil com rosada a la flor.

o0o