27 d’abril de 2013

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 15
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【十五】

又つり殿の宮にわかさのこといひける人をめしたりけるか又もめしなかりけれは読て奉り

ける数ならぬ身にをくよひの白玉は光みえさす物にそ有ける

とよみて奉りけれは見給ふてあなおもしろのたまのうたよみやとなんのたまひける

Una vegada, aquest mateix emperador havia convocat Na Wakasa, que servia la princesa del Pavelló de l'Estanyol (42), emperò, no tornà a convocar-la més, i ella composà i presentà aquest poema :

---En mon humil cos de la blanca rosada perles posades han estat de breu esclat i ara és esvaït. (43)

Heus ací el poema lliurat, i tot veient-lo ell exclamà :

---Ah! Una bona poetessa!

- - - - - -

42 - Princesa Imperial Yasuko (綏子内親王, ? - 925) ), filla de l'emperador Kôkô (光孝天皇 830-887).
43 – Aquest poema és al Gozenwakashû (後撰和歌集), llibre 16, i atribuït a Musashi, que podria ser Na Wakasa :
武藏    陽成院の帝時々とのゐにさぶらはせ賜ひけるを久しうめしなかりければ奉りける
數ならぬ身におく宵の白玉は光みえます物にぞありける.

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 14
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【十四】本院の北方の御をとゝのわらは名をおほつふねといふいますかりけり陽成院のみかとに奉りたりけるにおはしまさゝりけれはよみてたてまつりける
  あら玉の年はへねともさるさはの池のたまもはみつへかりけり

L'esposa del Hon-In (38) tenia una germana petita de nom Ôfune que era al servei de l'emperador retirat Yôzei (39), emperò, com ell no l'atenia (40), ella li lliurà aquest poema :

---Tot i no haver transcorregut massa anys, a Sarusawa l'estany veieu-ne surar les esplèndides herbes. (41)

- - - - - -
38 – Fujiwara no Tokihira (藤原時平,871-909). La seva esposa era filla d'Ariwara no Muneyana (在原棟梁, ? - 898), però, anteriorment, havia estat casada amb Fujiwara no Kunitsune (藤原国経, 828-908).
39 – Emperador Yôzei (陽成天皇, 868-949).
40 – Era una concubina (側女–Mibame).
41 – Mitsu (みつ/ 見付) pot tenir aquí dos significats : que la noia mirant-se en l'aigua de  l'estany veu les herbes aquàtiques, i/o que l'emperador veu la cabellera negra de la noia surant sobre l'aigua de l'estany.  El poema fa referència a que una vegada una donzella es va suïcidar llençant.-se a l'estany de Sarusawa perquè l'emperador de Nara l'havia oblidat.
o0o

20 d’abril de 2013

KOKINSHÛ (古今集) -237-


逢ふ事のなぎさにしよる浪なれば怨みてのみぞ立ち帰りける

あうことのーなぎさにしよるーなみなればーうらみてのみぞーたちかえりける

Tot apropant-se les ones a la platja que no les acull només puc fitar l'aigua i tornar-me'n dolençós.

Poema no. 626

Autor : Aiwara no Motokata (在原もとかた, ?-¿).

Nebot d' Ariwara no Narihira (在原業平, 825-880) i fill adoptiu del Gran Conseller Fujiwara no Kunitsune (藤原くにつね, 827-908).
o0o

KOKINSHÛ (古今集) -236-


有りあけのつれなく見えし別より暁ばかりうき物はなし

ありあけのーつれなくみえしーわかれよりーあかつきばかりーうきものはなし

Despietada la llum de matinada quan ens separem, quina és ma dolença a l'hora de l'albada!

Poema no. 625

Autor : Mibu no Tadamine (壬生忠岑, act.lit. 892-920).

La seva obra Wakatei Jusshû (Els 10 estils del Waka, 和歌体十種) o Tadamine Juttei ( Els deu estils de Tadamine, 忠岑十体) va ser publicada l´any 945 i va tenir molta influència en la crítica poètica del seu temps, tot i que encara actualment es dubta de la seva autenticitat.
Té una antologia personal : Tadamine Shû (忠岑集)
És un dels “Trenta-sis Poetes immortals” ( 三十六歌仙 – Sanjûrokkasen).

o0o

13 d’abril de 2013


雨月物語 23
Ugetsu Monogatari

上田 秋成
Ueda Akinari (1734-1809)夢應の鯉魚

むかし延長の頃。三井寺に興義といふ僧ありけり。絵に巧なるをもて名を世にゆるされけり。嘗に画く所。佛像山水花鳥を事とせず。寺務の間ある日は湖 に小舩をうかへて。網引釣する泉郎に銭を与へ。獲たる魚をもとの江に放ちて。其魚の遊躍を見ては画きけるほどに。年を經て細妙にいたりけり。或ときは絵に 心を凝して眠をさそへば。ゆめの裏に江に入て。大小の魚とともに遊ぶ。覚れば即見つるまゝを画きて壁に貼し。みづから呼て夢應の鯉魚と名付けり。其絵の妙 なるを感て乞要むるもの前後をあらそへば。只花鳥山水は乞にまかせてあたへ。鯉魚の絵はあながちに惜みて。人毎に戯れていふ。生を殺し鮮を喰ふ凡俗の人 に。法師の養ふ魚必しも与へずとなん。其絵と俳諧とゝもに天下に聞えけり。

LES CARPES DE MON SOMNI

Fou una vegada, cap a l'era Enchô (130), que al temple de Mii hi vivia un monjo de nom Kôgi (140).
Era conegut per sa mestria com a pintor. Allò que habitualment pintava no eren pas imatges de Buda ni paisatges ni flors ni ocells. Els jorns que no tenia tasques al temple anava per l'estany amb una barqueta, donava unes monedes als pescadors (141) que pescaven amb xarxa o amb canya (142), i així tornava els peixos capturats altre cop a l'aigua. Quan els veia nedant els pintava i amb els anys havia atès una gran finor.
Una vegada que era absort amb una pintura se li tancaren els ulls i tot somiant es ficà a l'aigua de l'estany i jugava amb els peixos, grans i petits. Quan despertà els pintà com els havia vist i enganxà la pintura a la paret, amb el títol de “Les carpes de mon somni”. La gent que admirà l'exquisidesa d'aquella pintura la desitjava i competien entre ells, emperò, cedint als precs només els deixava haver les de paisatges, flors i ocells, i conservava amb ell la pintura de les carpes dient divertit a tothom :
Als laics que maten éssers vius i mengen peix cru, no els hi donaré pas jo, un mestre en religió, els peixos que he criat!
I arreu del país se'n parlà d'aquella pintura i de la facècia.

- - - - - -
139 – Anys 923-931.
140– Referència al Kokonchomonshû (古今著聞集) de Tachibana no Narisue (橘成季, ¿-?), obra completada cap a l'any 1254 (l'autor tenia llavors uns 50 anys. I del qual no en sabem pràcticament res). Trad.: Històries escoltades d'antany i d'enguany. Té 726 narracions en 20 llibres.
141 - Referència al Man'yôshû (万葉集), poema no. 1167, llibre 7 :
あさりすと礒に我が見しなのりそをいづれの島の海人か刈りけむ
142 - Referència al Man'yôshû (万葉集), poema no. 1187 , llibre 7 :
網引する海人とか見らむ飽の浦の清き荒磯を見に来し我れを

o0o

6 d’abril de 2013

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 13
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【十三】

むまのせう藤原のちかぬといふ人のめにはとしこといふ人なん有ける子ともあまたいてきておもひて住けるほとになくなりにけ れはかきりなくかなしくのみ思ひありくほとに内の蔵人にて有ける一条のきみといひける人はとしこをいとよくしれりける人なりけりかく成にけるほとにしもと はさりけれはあやしと思ひありくほとにとはぬ人のすさの女なむあひたりけるを見てかくなむ
思ひきや過にし人の悲しきに君さへつらくならん物とは
と聞えよといひけれは返し
なき人を君かきかくにかけしとてなく/\忍ふ程な恨そ


L'esposa de Fujiwara no Chikane (36), oficial de tercer rang dels Estables de la Dreta, es deia Toshiko. Tenien uns quants fills i vivien en harmonia, emperò, quan ella traspassà, ell en fou desconsolat i només feia que pensar-hi. Una persona que servia a palau, de nom Ichijô (37), tot i haver estat una amiga intima de Toshiko, no s'havia posat en contacte amb ell durant aquell trànsit, la qual cosa li semblà molt estrany. Quan casualment es trobà amb una serventa d'ella li donà aquest poema perquè li'n lliurés, i feia així :

---No puc creure pas que mentre sóc afligit per qui no hi és inclús una persona com vós no tingui un cor.

- Digueu-li això!

I la resposta :

---Jo no volia fer-vos-en remembrança per qui no hi és, no puc aturar mes plors, si us plau no em blasmeu.

- - - - - -

36 - Fujiwara no Chikane (藤原千兼,¿-?) ), fill de Fujiwara no Tadafusa (藤原忠房, ?-928) ), i com el seu pare un músic reconegut.
37 – Filla del príncep imperial Sadahira (貞平親王) (?–913), néta doncs de l'emperador Seiwa( 清和天皇, 850-880).

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 12
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【十二】

おなしおとゝかのみやをえ奉り給ふてみかとのあはせたてまつり給へりけれとはしめころしのひてよるよるかよひ給ひけるころかへりて
あくといへはしつ心なき春夜の夢とや君をよるのみはみん

El mateix Gran Conseller hagué la princesa (història no. 10), que l'emperador li havia concedit. Al començament la visitava nit rere nit en secret, i una vegada, de tornada, féu :

---A llum de l'alba, amb mon cor ben trasbalsat, només en somni de nit de primavera us haig de poder veure? (35)

- - - - - -

35 – Aquest poema és al Shinkokinshû (新古今集), llibre13, no. 1177 : 大納言清蔭
女みこにかよひそめて、あしたにつかはしける
あくといへばしづ心なきはるのよの夢とや君をよるのみはみん

o0o