1 de desembre de 2012

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 05
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)
【五】

前坊の君うせたまひにけれは大輔かきりなくかなしくのみおほゆるにきさいの宮后にたち給ふ日になりにけれはゆゝしとてかくしけりさりけれはよみていたしける
佗ぬれは今はと物を思へとも心にゝぬは涙なりけり.


Quan traspassà el príncep hereu (16), en fou tant el desconsol de Na Taifu (17) que quan arribà el jorn on la princesa (18) havia d'ésser proclamada emperadriu se l'allunyà per no ésser un malaverany. Fou quan ella composà i envià aquest poema :

---Desconsolada, sento que ara res més no pot passar-me, emperò, mes llàgrimes s'avenen pas amb mon seny. (19)


- - - - - -

16 – 前坊 (zembô) : el difunt príncep hereu. Es tracta del príncep Yasuakira (保明親王, 903–923), fill de l'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930). Nom pòstum Bunkengen Taishi (文献彦太子).

17 - Taifu (大輔, ¿-?), filla de Minamoto no Tasuku (源弼 , ¿-?). Era la dida del príncep Yasuakira (保明親王, 903–923). Veure nota no. 12. Era una poetessa de renom.

18 - Fujiwara no Shizuko (藤原穏子, 885-954), mare del príncep Yasuakira (保明親王, 903–923). Filla de Fujiwara no Mototsune (藤原 基経, 836-891).

19 - Aquest poema és al Shinchokusenwakashû (新勅撰和歌集), llibre 14, no. 886, amb algunes variacions, i és atribuït a Ôshikôshi no Mitsune (凡河内 躬恒, ¿-?) :

侘びぬれば今はとものを思へども心志らぬは涙なりけり.
o0o