7 de març de 2009

MAN’YÔSHÛ (万葉集)  -57-


な思ひと君は言へども逢はむ時いつと知りてか我が恋ひずあらむ

なおもひと,きみはいへども,あはむとき,いつとしりてか,あがこひずあらむ

Encara que vas dir que no m'afligís, no sé quan ens tornarem a veure; com no puc estimar-te?

Poema no. 140

Autor : Yosami ( 依羅娘子, ?-¿), esposa de Kakinomoto no Hitomaro (柿本人麻呂).
És probable que fos una jove del poble de Tsunu, a Iwami.