12 d’octubre de 2013


YAMATO MONOGATARI (大和物語) 32
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

 
【三十二】

亭子のみかとにうきやうのかみの読て奉りたりける
哀てふ人も有へく武蔵のゝ草とたにこそおふへかりけれ

時雨のみふる山里の木の下はをる人からやもり過ぬらん
とありけれはかへり見給はぬ心はへなりけりみかと御らんしてなに事そこれを心えぬとてそうつの君になん見せ給けるときゝしかはかひなくなむありしとかたり給ひける

A l'emperador del Teiji-In del veguer de la Dreta de la vila :

---Puix que hi ha gent que es commou amb l'herba que a Musashi tanta creix a la plana tan de bo jo en neixés. (71)

I encara :

---Sota els arbres del poble de muntanya vessa el ruixat, qui ha trencat les branques perquè segueixi vessant? 

Això féu, planyent-se de que no comptava amb el benifet de l'emperador. Quan sentí que l'emperador després de mostrar els versos al preceptor de monjos havia dit :

- Què vol dir això? No ho entenc.

Llavors ell comprengué que havia estat endebades.
- - - - - -

71 - Poema no. 848, llibre 13, del Shokugosenshû (続後撰集). Tot i que es diu que va ser composat per Gen no Myôbu i presentat a l'emperador Uda això no és clar. En altres edicions hi ha algunes variacions en els versos.

o0o

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 31
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

 
 
【三十一】

おなし右京のかみ監の命婦に
よそなから思ひしよりも夏のよの見はてぬ夢そはかなかりける

Del mateix veguer de la Dreta de la vila a Gen no Myôbu :

---Que n'és de llunyà el temps del nostre amor, com de vesprada fugisser somni d'estiu més que no em pensava. (70)

- - - - - -

70 – Poema no. 171, llibre 4, del Gozenwakashû (後撰和歌集).

o0o

 YAMATO MONOGATARI (大和物語) 30
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【三十】

故右京のかみ宗于の君なりいつへきほとに我身のえなりいてぬ事と思ひ給ひける比ほひ亭子の御かとに紀伊国より石つきたるみるをなん奉りたりけるを題にて人々歌よみけるに右京のかみ
沖つ風ふけゐの浦にたつなみのなこりにさへや我はしつまん

El difunt Muneyuki (68), veguer de la Dreta de la vila, havia pensat que era el moment d'haver una promoció, emperò, ara ja no ho creia pas, i llavors presentà a l'emperador del Teiji-In unes algues enganxades a una pedra rebuda de la contrada de Ki, i com la gent feia versos sobre aquest tema, el veguer de la Dreta de la vila féu :

---I en la maror de les altes onades que el vent del mar fa al golf de Fukei haig d'ésser jo engolit? (69)
- - - - - -
68 – Minamoto no Muneyuki (源宗于, ?-939).
69 – Poema no. 1448, llibre14, del Shinsenzaiwakashû (新千載和歌集).

o0o