20 de maig de 2007

OGURA HYAKUNIN ISSHU 小倉百人一首 -10-


わが庵は都のたつみしかぞ住む世をうぢ山とひとはいふなり

[8]

Waga io wa-miyako no tatsumi-shika zo sumu-yo wo Uji yama to-hito wa iu nari


La meva cabana és
al sud-est de la capital, i visc allà on els homes en diuen el “turó del desesper”.


Uji
(宇治), localitat a mig camí entre Kioto i Nara, a la riba del riu que porta aquest nom. Lloc conegut històricament per les grans batalles que van haver-hi i sempre associat a la tristor i al dolor.

Els darrers 10 llibres del Genji Monogatari (源氏物語)porten per títol “Els llibres d’Uji” (宇治八の宮の物語), i també el trobem al Heike Monogatari (平家物語), llibre IV, “La batalla del Pont d’Uji” (宮は宇治と寺との間にて、六度迄御落馬有けり。これは去ぬる夜、御寢の成ざりし故也とて、宇治橋三間引きはづし….)i al llibre IX “La batalla de la vanguarda sobre el riu Uji” (宇治橋のつめにぞ押寄せたる。宇治も勢田も橋を引き…), a més d’aparèixer en altres obres menors.


KOKINSHÛ no. 983. Temes diversos.
古今集. .


Autor : Kisen Hôshi /
El monjo Kisen (喜撰法師, act. lit. aprox. 810-824).

Pràcticament no en sabem res de la seva vida només que va residir al temple de Saga, al nord-est de Kioto, i va viure després en reclusió a Uji.

KOKINSHÛ (古今集) -5-


心ざしふかくそめてし折りければきえあへぬ雪の花と見ゆらむ

こころざしーふかくそめてしーおりければーきえあえぬゆきのーはなとみゆらむ

Em commou profundament quan cullo una branca, la neu glaçada sembla unes flors.


Poema no. 7


Autor : Anònim.

Segons algunes fonts es tractaria de “l'anterior primer ministre”, és a dir, Fujiwara no Yoshifusa (藤原良房, 804-872), el primer regent que va tenir la família dels Fujiwara.