10 de gener de 2015

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 80
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十】

宇多院の花おもしろかりける比南院の君たちとこれかれあつまりて歌よみなとしけり右京のかみ宗于
きてみれと心もゆかす故郷は昔なからの花はちれ共
こと人のも有けらし

Quan les flors eren esplendoroses a l'Uda-In, els fills del príncep del Nan-In (136) s'aplegaren amb altra gent i feren versos. El veguer de la Dreta de la vila (137) féu :

---Vingut per veure emperò el cor se'n sent a la vella llar com en el temps del passat les flors s'escampen arreu.

Sembla que els altres també en feren de versos.

- - - - - -

136 – Fill del príncep Koretada (是忠親王, 857-922.)
137 - Minamoto no Muneyuki (源宗于, ?-939.)

o0o