10 de gener de 2015

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 81
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十一】

季縄の少将のむすめ右近故きさいのみやにさふらひける比故権中納言のきみおはしけるたのめ給ふことなと有けるを宮に参ることたえて里に有けるにさらにとひ給はさりけり内わたりの人来りけるにいかにそ参り給ふやととひけれは常にさふらひ給ふといひけれは御ふみ奉りける
忘れしとたのめし人は有ときくいひしことのはいつちいにけん
となん有ける

Ukon, filla del capità Suegawa (138), quan era al servei de l'emperadriu difunta (139), tenia relacions amb el difunt viceconseller del Centre (140.) Ell li féu promeses d'amor i ella deixà el servei de l'emperadriu i quan tornà a la casa pairal ell no la visità més.

Una persona que tenia accés al palau anà a veure-la i ella li preguntà :

- Com està? Va a palau?

- Atén son servei, com sempre.

Li digué, llavors ella li escriví una lletra :

---Qui em prometé de no oblidar-me mai diuen que hi és, emperò, què se n'ha fet d'aquelles ses paraules? (141)
- - - - - -

138 – Fujiwara no Suenawa (藤原季繩, ?-914.)
139 - Fujiwara no Shizuko (藤原穏子, 885-954), mare del príncep Yasuakira (保明親王, 903–923). Filla de Fujiwara no Mototsune (藤原 基経, 836-891.)
140 – Fujiwara no Atsutada (藤原敦忠, 905-943.) Era un magnífic interpret de “biwa”.
141 – Poema no. 666, llibre 10, Gosenwakashû (後撰和歌集), amb algunes diferències.

o0o