9 de juliol de 2016

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 118
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【百十八】


閑院のおほいきみ
昔より思ふ心はありそ海の浜のまさこはかすもしられす

La princesa, filla gran del Kan.In (203) :

---Després de tant temps l'amor de mon cor per vós és innombrable com d'una costa brava la sorra de la platja. (204)

- - - - - -

203 – Filla de Minamoto no Muneyuki (源宗于, ?-939).
204 – Poema no. 1115, llibre 12, Shokukokinwakashû (続古今和歌集). Poema semblant al del llibre 15, amb el no. 818, del Kokinwakashû (古今和歌集) :
有そ海の浜のまさごとたのめしは忘るる事のかずにぞ有りける

o0o