9 de juliol de 2016

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 117
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百十七】


桂のみこよしたねに
露しけみ草の袂を枕にて君まつむしのねをのみそなく

La princesa de Katsura (201) a Koshitane :

---Màniga d'herba curulla de rosada com si fos coixí grill del pi que espera i només fa que plorar. (202)

- - - - - -

201 - Princesa Fushi (孚子内親王, ? - 954), filla de l'emperador Uda (宇多天皇, 867-931).
202 – Poema no. 890, llibre 14, Shinchokusenwakashû (新勅撰和歌集).

o0o