9 de juliol de 2016

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 116
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【百十六】


きんひらかむすめしぬとて
なかけくもたのみける哉世中を袖に涙のかゝる身をもて

La filla de Kinhira, a l'hora de la mort :

---De llarga vida era jo desitjosa mes en aquest món només hi ha llàgrimes que mullen les mànigues.

o0o