3 de desembre de 2022

徒然草 – 17 Tsurezuregusa Yoshida Kenkô (吉田 兼好, 1284-1350). ESBOSSOS EN HORES DESVAGADES La versió digital d'aquesta obra és diferent de la que he emprat per per a la meva traducció. Això no obstant, les diferències no alteren la interpretació del text. -

- - -17- - - - - 山寺にかきこもりて、佛に仕うまつるこそ、つれ\〃/もなく、心の濁り〔心の欲情、煩惱〕もきよまる心地すれ。- - - Quan en un temple de la muntanya, plenament al servei de Buda, un sent que son cor es deslliura d’impureses. - - - o0o