2 de novembre de 2013

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 35
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

 
 
【三十五】

堤の中納言内の御使にて大内山に院のみかとおはしますに参り給へり物こゝろほそけにておはしますいと哀なり高き所なれは雲はしもよりいとおほくたちのほるやうにみえけれはかくなん

白雲の九重にたつ峰なれは大内山といふにそ有ける

El conseller de l'Esquerra (74), anà com a emissari imperial al palau de la muntanya on residia l'emperador retirat.
El trobà melangiós i allò l'entristí molt. Com era en un lloc elevat semblava com si els núvols s'alcessin de la vall, llavors féu :

---Car els núvols blancs s'alcen ben encimbellats, pila de nou tels, ben anomenat palau del pic de la muntanya. (75)
- - - - - -
74 - Fujiwara no Kanesuke (藤原兼輔, 877-933). Anomenat “Tsutsumi” pel fet de viure a la vora del riu Kamo, a Kyoto.
75 – Poema no.1267, llibre 19, del Shinchokusenwakashu (新勅撰和歌集).
o0o