3 de juliol de 2008

OGURA HYAKUNIN ISSHU 小倉百人一首 -65-今はただ思ひ絶えなむとばかりを人づてならでいふよしもがな [63/]

ima wa tada-omoi taenamu-to bakari wo hito-zute nara de-iu yoshi mo gana

Ara mateix haig de renunciar a tu. Tan de bo pogués expressar-t´ho jo personalment!


Nota : El Goshûishû explica d´on procedeix el poema:

伊勢の齋宮わたりよりまかり上りて侍りける人に忍びて通ひける事をおほやけもきこしめしてまもりめなどつけさせ給ひて忍びにも通はずなりにければよみ侍りける.....

Tornava ell de trobar-se en secret amb algú que havia estat la Gran Sacerdotessa d´Ise. Escrit quan Sa Majestat va assabentar-se´n i la va fer vigilar per tal d´impedir-ne més de visites.


GOSHÛISHÛ no. 750. Amor. 後拾遺集 /


Autor : Sakyô no Daibu Michimasa / El prefecte de la part esquerra de la ciutat Michimasa ((左京大夫道雅,992-1054)

Era Fujiwara no Michimasa (藤原道雅).

Director de les obres de la capital (平安京- Heian-Kyô).

Va tenir una aventura amorosa amb la princesa Tôshi, antiga sacerdotessa d´Ise, la qual cosa li va comportar l´enemistat de l´emperador Sanjô (三条天皇, 976-1017).