11 d’octubre de 2008

OGURA HYAKUNIN ISSHU 小倉百人一首 -76-


憂かりける人をはつせの山おろしよはげしかれとは祈らぬものを [74]

ukari keru-hito wo Hatsuse no-yama oroshi-hageshikare to wa-inoranu mono wo

Despietada és com les violentes tempestes de les muntanyes de Hatsuse. No ha estat aquesta la meva pregària!


Nota : 權中納言俊忠の家に戀十首の歌よみ侍りける時いのれどもあはざる戀といへる心を

Compost sobre el sentiment d´amor a una dona la qual no ens correspon malgrat totes les nostres pregàries, durant una composició de deu poemes a la residència del Conseller Toshitada.


Aquesta és la nota de l´antologia original d´on prové. És un poema que es troba en la majoria de reculls de l´època. Hatsuse era la seu del temple Hase, un lloc de pelegrinatge molt visitat per parelles i dones de la cort.

En altres versions 山おろしよ és 山おろそ.


SENZAISHÛ. Amor. 千載集 / 恋


Autor : Minamoto no Toshiyori Ason / El noble Minamoto no Toshiyori (源俊頼朝臣1055-1129).

俊頼 també es llegeix “Shunrai”, i amb aquest nom figura en molts documents.

Poeta, crític i recopilador oficial. Va ser un personatge molt innovador amb fama d´excèntric, i segurament això va fer que no tingués càrrecs oficials importants en la societat del seu temps.

El seu tractat poètic “Shunrai no Zuinô” ( 俊頼随脳. Fonaments bàsics de poesia de Shunrai), és encara interessant. Alguna referència data la seva publicació cap al 1115.