28 de gener de 2011

ELS ESCRITS DE LA CABANA (方丈記) 03

Kamo no Chômei (鴨長明)

 また、治承四年卯月の頃、中御門京極のほどより、大きなる辻風おこりて、六條わたりまで、吹きける事侍りき。

 三四町を吹きまくる間に、こもれる家ども、大きなるも小さきも、一つとして破れざるはなし。さながら、平に倒れたるもあり。桁・柱ばかり、殘れるもあ り。門を吹き放ちて、四・五町が外に置き、又、垣を吹き拂ひて、鄰と一つになせり。いはんや、家の内の寶、數を盡して空にあがり、檜皮(ひはた)・葺板 (ふきいた)の類、冬の木の葉の風に亂るゝがごとし。

塵を煙のごとく吹き立てたれば、すべて目も見えず。おびたゞしくなりとよむほどに、物いふ聲も聞えず。かの地獄の業(ごう)の風なりとも、かばかりにこそ はとぞ覺ゆる。家の損亡せるのみにあらず、これを取り繕ふ間に、身を害(そこな)ひて、かたはづける人、數を知らず。この風、坤(ひつじさる)の方に移り 行きて、多くの人の歎きをなせり。

 「辻風は常に吹くものなれど、かゝることやある。たゞごとにあらず、さるべき物のさとしか」などぞ、疑ひ侍りし。


Una altra vegada, cap a la quarta lluna de l'era Jishô (24), de la banda de Nakamikado i Kyôgoku, una gran turbulència s'alçà i arribà fins a Rokujô. Arrasà tres o quatre blocs i de les cases que hi havia, grans i petites, totes foren destruïdes. Altres s'esfondraren completament. D'altres només en restaren bigues i columnes. Les portes arrencades per la ventada caieren quatre o cinc blocs més enllà, i els terrenys, ara sens les tanques arrabassades per l'oratge, feren del veïnat un sol espai. Els objectes de les cases voleiaren tots pels aires. Les escorces dels xiprers i els joncs de les teulades foren llençats per la tempesta com fulles a l'hivern. La pols com una fumera no deixà veure res. El bramul era tan eixordador que no es sentien les veus. No crec que el vent de l'infern pugui ésser pitjor. No només les cases patiren destrosses, de tota la gent que intentà adobar-les no se'n saben els ferits i els malmesos. El vent es desplaçà cap a l'austre causant la desolació de molta gent.
Sempre n'hi ha hagut de turbulències, emperò, cap com aquella. No seria potser un missatge dels déus?
- - - - - -

24.- Durant aquesta era, l'any 1180, es va produir el trasllat de la capital a Fukuhara, localitat veïna de l’actual ciutat de Kobe, ordenat per Taira no Kiyomori (平清盛, 1118-1181). Kiyomori vivia allà i volia desenvolupar les rutes comercials marítimes per tot el mar interior del Japó i amb la Xina dels Song, per això ja havia ampliat el port de la ciutat i ell s’hi havia fet construir un esplèndid palau. Kamo tenia vint-i-sis anys.
o0o

Cap comentari: