30 de març de 2013

KOKINSHÛ (古今集) -235-


あはぬ夜のふる白雪とつもりなば我さへともにけぬべきものを

あわぬよのーふるしらゆきとーつもりなばーわれさえともにーけぬべきものを

Les nits sense tu s'amunteguen com la neu que blanquejant cau encara que jo també com ella em desfaré.

Poema no. 621

Autor : Anònim, tot i que el poema porta la nota següent :

この哥は、ある人のいはく、柿本人麿が哥也

“Hi ha gent que diu que aquest poema és de Kakinomoto no Hitomaro (柿本人麻呂)”.

o0o