4 de gener de 2014

 YAMATO MONOGATARI (大和物語) 43
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【四十三】

この大とく房にしける所の前にきりかけをなむせさせけるそのけつりくつにかきつけゝる

まかきするひたのたくみのたつき音のあなかしかましなそやよの中

なといひてをこなひしにふかき山にいりなんとすといひていにけりほとへていつくにかあらんといひて深き山にこもり給ひぬとありしはいつくそといひやりたまひたりけれは

なにはかりふかくもあらすよの常のひえをとやまと見るはかりなり

となんいひたりけるよかはといふところに有なりけり

Aquest monjo virtuós havia fet posar un envà davant de sa cel.la. Escriví sobre un retall de fusta :

---Com el brogiment de la destral del fuster fent una tanca ah com n'és d'enutjosa tota la brama del món!
Amb això digué que se n'anava al cor de la muntanya a fer exercicis espirituals, i partí.
Un temps després. Algú (86) li envià :

- “On anar”, diguéreu, i em fan saber que sou reclòs a la muntanya. On sou?

Eshû envià :

---No és remota la muntanya on m'estic només és al peu de la cresta de Hie lloc per tothom conegut.

S'estava en un lloc de nom Yokawa.
- - - - - -

86 – Aquest “algú” podria ser la “persona” esmentada en la narració no. 42.

o0o