7 de febrer de 2015

AMATO MONOGATARI (大和物語) 85
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十五】


おなし右近もゝそのゝ宰相のきみなんすみ給ふなといひのゝしりけれとそらことなりけれはかのきみによみてたてまつりける
よし思へあまのひろはぬうつせ貝むなしき名をはたつへしや君
となん有ける


La mateixa Ukon, quan corria la brama de sa relació amb el conseller del Jardí dels Presseguers (143), la qual cosa era una falòrnia, féu aquest poema per a ell :

---Penseu-hi de ferm com closca rebutjada per la gent de mar és per cas sens cap sentit la brama escampada?
- - - - - -

143 – Fujiwara no Morouji (藤原師氏, 913-970).

o0o