7 de febrer de 2015

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 84
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十四】


おなし女おとこの忘れしとよろつの事をかけてちかひけれとわすれにける後にいひやりける
忘らるゝ身をは思はす誓てし人の命のおしくも有かな
かへしはえきかす

La mateixa dona, a un home que li havia jurat una i altra vegada que no l'oblidaria, després que l'oblidés :

---Que m'oblidéssiu poc pot ja importar-me, per vostra vida és la temença que tinc per tots vostres juraments. (142)

Res no sabem de la resposta.
- - - - - -

142 – Poema no. 870, llibre 14, Shûiwakashû (拾遺和歌集).

o0o