26 de març de 2016

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 109
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)



【百九】

おなし女おほきかうしをかりて又のちにかりたりけれは奉りたりしうしはしにきといひたりけるかへりことに
我のりしことをうしとや消にけん草にかゝれる露のいのちは

La mateixa dona havia manllevat un bou a Ohoki, i quan després volgué manllevar-lo una altra vegada, ell li digué que el bou que li havia deixat era mort. Ella respongué :

---Potser del tràngol de portar ma persona el bou ha finat existència fràgil com rosada a la flor.

o0o