30 d’abril de 2016

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 112
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百十二】


おなし女後に兵衛督もろたゝにあひてよみてをこせける日の事になん
こち風はけふ日くらしに吹めれと雨もよにはたよにもあらしな
とよみけり

La mateixa dona es veié després amb Morotada (196), oficial de la Guàrdia de palau.
Una vegada li envià un poema sobre els esdeveniments de la jornada :

---És el vent de l'est que ha bufat tot el jorn fins al capvespre però no hi haurà pas pluja per la vesprada.

- - - - - -

196 – Fujiwara no Morotada (藤原庶正, ?-?).

o0o