3 de desembre de 2016

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 124
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百二十四】
本院の北方のまた帥の大納言のめにていますかりけるおりに平中かよみて聞えける
春のゝに緑にはへるさねかつら我きみさねとたのむいかにそ
といへりけるかくいひ/\てあひちきることありけりそのゝち左のおとゝの北のかたにてのゝしり給ひけるときよみてをこせたりける
行末のすくせもしらすわかむかし契しことはおもほゆや君
となんいへりけるそのかへしそれよりまへ/\も歌はいとおほかりけれとえきかす


Quan l'esposa del Hon.In (220) era encara la muller del gran conseller i governador general (221), Heichû li envià aquest poema :

---De primavera el camp verd on les heures són escampades com muller us desitjo i així fermat a vós.

I tot parlant i parlant es feren promeses d'amor.
Quan més tard esdevingué una persona influent com esposa del ministre de l'Esquerra, ell composà i li envià :

---No sabíem pas que passaria amb nós llavors aquell temps nostres promeses d'amor les teniu per cas presents?

Això digué.
La resposta i els nombrosos poemes que havien fet abans d'allò no ens han arribat.
- - - - - -

220 - Fujiwara no Tokihira (藤原時平,871-909). La seva esposa era filla d'Ariwara no Muneyana (在原棟梁, ? - 898), i anteriorment havia estat casada amb Fujiwara no Kunitsune (藤原国経, 828-908).
221 - Fujiwara no Kunitsune (藤原国経, 828-908).

o0o