20 d’abril de 2019

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 167

HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【百六十七】


おとこ女のきぬをかりきていまのめのかりいきてさらに見えすこのきぬをみなきやりて返しをこすとてそれにきしかりかもをくはへてをこす人の国にいたつらに見えける物ともなりけりさりける時に女かくいひやりける
いなやきし人にならせるかり衣我身にふれはうきかもそつく

Un home havia manllevat i portat la roba d'una dona, se n'anà ca sa nova muller, i no aparegué més.
Quan la roba fou prou gastada la hi tornà junt amb un faisà, una oca i un ànec salvatges. Aquestes coses no tenen cap valor per a la gent del camp, i llavors la dona li escriví :

No podria pas
portar aquesta roba
usada d'algú
enllardiria mon cos
solament de tocar-me.

o0o