2 de novembre de 2019

西行
Saigyô (1118-1190)

Selecció de poemes de : 山家和歌集 (Sankawakashû)

UNA CASA A LA MUNTANYA

-108-Temes diversos

來ん世にもかかる月をし見るべくば命ををしむ人なからまし

こんよにも-かかるつきをし-みるべくば-いのちををしむ-ひとなからまし

Kon yo ni mo-kakaru tsuki o shi-mirubekuba-inochi o oshimu-hito nakaramashi


Si fóssim ben certs
de veure eixa lluna
en el món proper
qui es complanyeria
d'abandonar la vida?

Poema no. 1040
o0o