21 de novembre de 2020

与謝蕪村 - 137 Yosa Buson (1716-1784) 冬 Hivern

讃 高松にしばらく旅やどりしけるに、あるじ夫婦の隔なきこゝろざしのうれしさに、けふや其家を立出るとて Fiu breu estada a l’hostal de Takamatsu durant mon viatge. Em sentí molt satisfet per l’acolliment de l’amo i de sa muller, i ara que m’hi acomiado...... 巨燵出て早あしもとの野河哉 Lluny del braseret Tinc de sobte els meus peus A l’aigua d’Aso. o0o