28 de setembre de 2007

OGURA HYAKUNIN ISSHU 小倉百人一首 -25-


月みればちぢにものこそ悲しけれわが身一つの秋にはあらねど [23]

Tsuki mirebachiji ni mono kosokanashi kerewaga mi hitotsu noaki ni wa aranedo

Quan contemplo la lluna una munió de pensaments m´entristeix. No és per a mi només que ha arribat la tardor.


KOKINSHÛ, no. 193. Tardor. 古今集.


Nota :これさだのみこの家の哥合によめる". La nota que encapçala el poema ens diu que va ser “Compost al concurs de poesia celebrat a la residència del príncep Koresada (是貞の親王家歌合)”.


Autor : Ôe no Chisato (大江千里. Indicis d´act.lit. : 889-923)

No hi dades sobre la seva vida. Només sabem que era nebot d' Ariwara no Yukihira (在原行平) i d' Ariwara no Narihira (在原業平).