9 de maig de 2008

OGURA HYAKUNIN ISSHU 小倉百人一首 -57-


滝の音はたえて久しくなりぬれど名こそ流れてなほ聞えけれ [55]

taki no oto wa-taete hisashiku-narinuredo-na koso nagarete-nao kikoe kere

Encara que el so de l´aigua fa molt de temps que ja no hi és, el seu nom fluirà per sempre més.Nota : L'encapçalament del Shûishû posa que va ser escrit sobre el tema d´un antic salt d´aigua quan un grup de gent va anar al (temple) Daikakuji.

大覺寺に人々あまたまかりたちけるにふるき瀧をよみ侍りける


En algunes edicions de l'esmentada antologia el primer vers parla de “fils d´aigua” (滝の糸....) i en d' altres apareix com “so, soroll”.

Gairebé tots els comentaristes coincideixen en el significat general del poema, encara que alguns d´ells matisen que es tracta d´una al.legoria sobre la transcendència de la fama.


SHÛISHÛ no. 449. Temes diversos. 拾遺集 / 雑


Autor : Dainagon Kintô / El gran conseller Kintô (大納言公任, 966-1041)

Era Fujiwara no Kintô (藤原公任).

Nét de Tadahira (藤原 忠平, 880-949) i pare de Sadayori (藤原定頼 , 995-1045).

Va ocupar càrrecs importants i va ser admirat com a crític. Degut al seu prestigi com a poeta va ser jutge en molts concursos de poesia i va ser el primer literat en ser escollit per establir una antologia oficial tot sol.

És autor d´alguns tractats poètics força interessants i també va conrear la poesia en llengua xinesa.