5 de febrer de 2010

OGURA HYAKUNIN ISSHU  小倉百人一首 -99-

来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ [97]
konu hito wo-Matsuho no ura no-yûnagi ni-yaku ya mo shio no-mi mo kogare tsutsu

Com les algues salades que cremen en la tarda encalmada a la costa de Matsuo, així sóc jo, ardent, per qui no arriba.

Nota : Poema procedent d´un concurs de l´any 1216 (una altra possible data : 1219), sobre el tema de l´amor. Aquí també (veure el comentari del poema no. 85) el poeta interpreta els sentiments d´una dona.
Al.lusió a un poema del Man'yôshû, no. 935 : ....淡路島 松帆の浦に 朝なぎに 玉藻刈りつつ 夕なぎに 藻塩焼きつつ 海人娘女 ありとは聞けど 見に行かむ よしのなければ......

SHINCHOKUSENSHÛ no 849. Amor. 新勅撰集 / /恋

Autor : El conseller Sadaie (権中納言定家, 1162-1241).
Era Fujiwara no Teika –també “Sadaie”- (藤原定家) .
Nota biogràfica : Ogura -2- (publicat al “bloc”).