16 de març de 2013

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 11

HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

【十一】

故源大納言のきみたゝふさのぬしのみむすめ東のかたを年比思てすみわたり給けるを亭子院の若宮につき奉り給ふてほとへにけり子ともなとありけれはこともたえすおなしところになんすみ給けるさてよみてやり給ひける
住の江の松ならなくに久しくもきみとねぬよの成にけるかな
とありけれは返し
久しくもおもほえねとも住のえの松やふたゝひ生かはるらん
となむありける

El Gran Conseller Gen (31) havia estimat durant anys la dama de l'ala oriental, filla de Tadafusa (32), emperò, després d'enamorar-se de la jove princesa del Teiji-In (33) se'n distancià durant un temps. Com hi tenia fills amb ella hi mantenia constantment contacte per escrit, i vivien en el mateix palau. Una vegada, ell composà un poema i li envià :
---Molt temps ha passat, no pas tant com per el pi de Sumiyoshi, emperò, ni una nit hem compartit vós i jo. (34)
I sa resposta :
---No pensava pas que hagués passat tant temps, emperò, el pi de Sumiyoshi ja té una segona vida.
- - - - - -  

31 – Minamoto no Kiyokage (源清蔭, 884-950).
32 - Fujiwara no Tadafusa (藤原忠房, ?-928). Va ser un music de renom.
33 – Podria tractar-se de la princesa Shôshi / Akiko (韶子内親王,918-980), filla de l'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930).
34 - Sobre aquest tema vegeu els poemes següents :
Kokinshû (古今集), llibre 17, no. 906 : 
住吉の岸のひめ松人ならばいく世かへしととはましものを.

Gosenwakashû (後撰集), llibre 10 :
源すぐる年經ていひわたり侍りける女に.
久しくもこひ渡るかな住の江の岸に年經る松ならなくに.

I Shûiwakashû (拾遺和歌集), llibre 12 :
久しくも思ほえねども住吉の松やふたゝびおひかはる覽.

o0o

Cap comentari: