18 de maig de 2013

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 16

HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)【十六】

陽成院のすけのこまゝちゝの少将のもとに
春のゝははるけなからも忘草おふるはみゆる物にそ有ける
少将かへし
春野におひしとそ思ふわすれ草つらき心のたねしなけれは


Una dama al servei de l'emperador retirat Yôzei envià a son padrastre, el capità :

---De primavera quan la prada llunyana es copsa arreu, emperò ja de l'oblit l'herba creix i s'escampa.

I el capità li tornà :

---De primavera quan a la prada hi creix l'herba de l'oblit no creu que cap cor feral n'hagi fet cap sembrada.
o0o