4 de gener de 2014

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 42
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

 
【四十二】

ゑしうといふほうしのある人の御験者つかうまつりけるほとにとかく世中に云事有けれはよみたりける

里はいふ山にはさはく白雲の空にはかなきみとや成なん

となん有ける又此人の御もとによみたりける

朝ほらけ我身は庭の霜なから何をたねにて心おひけん


Un monjo de nom Eshû (85) era servicial amb una persona i com sobre ells hi havia rumors composà :

---Brama del poble que puja la muntanya com un núvol blanc ben fugisser dalt del coll em caldria esvair?
I també féu i envià a aquella persona :

---Com la gebrada emmantellant el jardí de matinada qui d'aquest mon sentiment me n'ha fet la sembrada?
- - - - - -
85 – No hi ha cap dada històrica d'aquest Eshû (ゑしう/恵秀, ?-?), sí que n'hi ha d'un Enshô (延昌, ?-?) que era un monjo budista de la secta Tendai.
o0o