4 de gener de 2014

 YAMATO MONOGATARI (大和物語) 44
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

 
【四十四】

おなし人にある人山へのほり給ふへき日はまたとをくやあるいつそといへりけれは

のほりゆく山の雲ゐの遠けれは日もちかく成物にそ有ける

とそいひをこせたりけるかくのみよからぬことの有かうへにいてきけれは

のかるとも誰かきさらんぬれ衣あめのしたにしすまん限りは

といひけり

Al mateix monjo algú li preguntà :

- És encara lluny el jorn que pujareu la muntanya? Quan serà?
Eshû féu i envià :

---Lluny són els núvols que escalen cap al cel de la muntanya emperò prop són del sol i avinent mon retorn.

Com la brama maliciosa no s'aturava composà :

---Tot i escapant com de roba mullada qui en pot fugir de brama com aquesta tot vivint en semblant món?
o0o