25 de gener de 2014

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 45

HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【四十五】

つゝみの中納言のきみ十三のみこの御母御息所を内に奉りけるはしめに御かとはいかゝおほしめすらんなといとかしこく思なけき給けりさてみかとによみてたてまつり給ける

人の親の心はやみにあらねとも子を思ふ道にまとひぬる哉

先帝いと哀に思しめしたりけり御返しありけれと人えしらす


El conseller de l'escullera envià sa filla, que esdevindria la senyora de la Cambra, mare del príncep tretzè (87), a servir a palau, i al principi es preguntava neguitós com la trobaria l'emperador (88). Així doncs, composà i presentà a l'emperador :

---El cor d'un pare tot i que no enfosquit per la tenebra quan pensa en son infant bé que marra el camí. (89)
L'emperador en fou commòs. Hi contestà, emperò, no la coneixem la resposta.
- - - - - -
87 – 十三のみこ : Príncep Akiakira (章明親王, 924-990), fill 13è de l'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930). La seva mare era Fujiwara no Kuwako (藤原桑子, ?-?), filla de Fujiwara no Kanesuke (藤原兼輔, 877-933).
88 – Era l'emperador Daigo (醍醐天皇, 885-930).
89 - Poema no. 1103, llibre 15, del Gozenwakashû (後撰和歌集).
o0o