23 d’agost de 2014


YAMATO MONOGATARI (大和物語) 67

 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)

 
 
【六十七】

又としこ雨のふりける夜ちかぬをまちけり雨にやさはりけんこさりけりこほれたるいへにていといたくもりけり雨のいたくふりしかはえまいらすなりにきさる所にていかにものし給へるといへりけれはとしこ
君を思ひゝまなきやとゝ思へともこよひの雨はもらぬまそなき

Una altra vegada. Toshiko esperava Chikane en una nit de pluja. Privat segurament per la pluja no s'hi presentà. L'aigua degotava arreu de la rònega casa.
- Plou tan fort que no puc venir. Com és que sou en aital lloc?
Li féu arribar Chikane.
I Toshiko :
---Sou en ma pensa encara que hi penso en aquesta llar la pluja d'aquest vespre s'escola per les feses.

o0o