7 de febrer de 2015


YAMATO MONOGATARI (大和物語) 83
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十三】


おなし女内のさうしにすみける時忍ひてかよひ給人有けり頭なりけれは殿上につねに有けり雨のふる夜さうしのしとみのつらに立より給へりけるもしらて雨のもりけれはむしろをひきかへすとて
思ふ人雨と降くる物ならはわかもるとこはかへさゝらまし
となんうちいひけれはあはれときゝ給てふとはい入給にけり


La mateixa dona, quan vivia en una cambra a palau, tenia un home que la visitava en secret. Era el cap dels cancellers i era al palau del sòlit.
Una nit de pluja, sens saber que ell hi era, dret a l'enreixat, ella féu per capgirar les estores car la pluja regalimava :

---Si qui estimo fos esdevingut pluja que vessa del cel i mullés ma flassada no la capgiraria.

Això digué a la impensada, ell ho sentí commòs i entrà promptament.

o0o