4 d’abril de 2015


YAMATO MONOGATARI (大和物語) 89
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【八十九】

修理のきみにむまのかみすみける時方のふたかりけれはかたゝかへにまかるとてなんえまいりこぬといへりけれは
これならぬかたをもおほくたかふれはうらみむかたもなきそわひしき
かくて右馬のかみいかすなりにけるころよみてをこせたりける
いかて猶あしろのひをにことゝはん何によりてかわれをとはぬと
いへりけれはかへし
あしろより外にはひをのよるものかしらすはうちの人にとへかし
又おなし女にかよひける時つとめてよみたりける
あけぬとていそきもそする逢坂の霧立ぬとも人にきかすな
おとこはしめころよみたりける
いかにして我は消なん白露のかへりて後の物はおもはし
かへし
垣ほなる君か朝かほ見てし哉帰て後はものや思ふと
おなし女にけちかく物なといひてかへりて後によみてやりける
心をしきみにとゝめてきにしかは物思ふことはからにや有らん
修理か返し
たましゐはおかしきこともなかりけり萬のものはからにそ有けるQuan el capità de les Cavallerisses de la Dreta tenia relacions amb Na Suri, li féu saber :
- No puc visitar-vos, la direcció és vedada i l'haig d'evitar.
Llavors ella :

---Tantes vegades s'han arribat a trencar vostres promeses que no us puc tenir fel de malaurada que sóc.
I com el capità no hi anà més, ella composà i li envià :

---Com podria jo preguntar al seitonet clos a la nansa cap a quin indret aneu que ja no em visiteu? (147)

La resposta :

---Llevat la nansa pas a cap altre indret va el seitó clos si per cas malfiada pregunteu la gent d'Uji. (148)

Durant el temps que ell sovintejava la mateixa dona, un matí, a l'alba, ella féu :

---Que ràpid surti que la nit és finita res no ha de dir que la boira del matí s'alça del mont d'Ôsaka.

De l'home durant el començament de llur relació :

---Tan de bo pogués com la blanca rosada desaparèixer i no ésser trasbalsat per la meva tornada.

La resposta :

---Voldria veure vostre cara al matí enllà la tanca i saber si de retorn sóc en vostre pensament.

A la mateixa dona, amb qui havia bescanviat promeses, li composà després de son retorn :

---El cor he deixat tot a la vostra vora a ma tornada pot ésser ma persona aquest que és en pena?

La resposta :

---Que hagi-ho deixat l'ànima a ma vora m'és indiferent si us tinc a vós amb mi tot altre m'és ben sobrer.
- - - - - -

147 - Poema no. 1134, llibre 17, Shûiwakashû (拾遺和歌集).
148 – Uji (うじ/うち), també 内 : dintre, casa, etc., i 宇治 : topònim.

o0o