4 d’abril de 2015

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 90
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【九十】

おなし女に故兵部卿宮御せうそこなとしたまひけりおはしまさんとのたまひけれはきこえける
高くともなにゝかはせんくれ竹の一よ二よのあたのふしをは

Amb la mateixa dona el difunt príncep cap d'Afers Militars (149) s'hi escrivia. Quan li comunicà que aniria a veure-la ella li féu saber :

---Què fer altrament per molt noble que sigui el negre bambú per una o dues nits sinó només refusar? (150)
- - - - - -

149 – Príncep Motoyoshi (元良親王, 890-943).
150 – Poema no. 737, llibre 12, Shinchokusenwakashû (新勅撰和歌集).

o0o