2 de maig de 2015

YAMATO MONOGATARI (大和物語) 91
 
HISTÒRIES DE YAMATO (Obra anònima del segle X)


【九十一】

三條の右のおとゝ中将にいますかりける時祭の使にさゝれていてたち給けりかよひ給ける女のたえて久しくなりにけるにかゝる 事なんいてたつあふきもたるへかりける,ひとつ給へといひやり給へりけりよしある女なりけれはよくてをこせてんと思ひ給ひけ るにいろなともいときよらなるあふきの香なともいとかうはしうてをこせたり引かへしたるうらのはしのかたにかきたりける
ゆゝしとていむとも今はかひもあらしうきをはこれに思ひよせてん
とあるを見ていとあはれとおほしてかへし
ゆゝしとていみける物を我為になしといはぬはたかつらきなる


El ministre de la Dreta de la Tercera Avinguda (151), qua era comandant de la Guàrdia de Palau, fou nomenat delegat imperial per la festa de Kamo.
A una dona que ell havia festejat i que, emperò, feia molt de temps que ja no visitava, li escriví :

- Això és el que m'ha succeït. Em caldria un ventall. Us prego d'enviar-me'n un.

Com era una dona de bon gust ell pensà que li enviaria el millor dels ventalls, i ella li'n envià un de color esplendent i fragant olor. Al dors, en un extrem, hi havia escrit :

---És aquest present de mal averany diuen en va és ara però que sigui per vós el record de ma pena. (152)

Quan ho llegí en fou commòs i ell tornà :

---És aquest present mal averany segons vós emperò a mi no me l'heu pas refusat de qui doncs aquest penar?

- - - - - -

151 - Fujiwara no Sadakata (藤原 定方, 873-932). Va ocupar aquest càrrec des de l'any 906 fins al 913.
152 – Poema no. 1279, llibre 19, Shûiwakashû (拾遺和歌集).

o0o