8 de setembre de 2018

与謝蕪村 - 59
Yosa Buson (1716-1784)
夏 ESTIU
長旅や駕なき村の麥ほこり Nagatabi ya kago naki mura no mugibokori.

Un llarg viatge
sens palanquí al poble
pols del camp de blat.

病人の駕も過けり麥の秋 Byounin no kago mo sugikeri mugi no aki.

Un home malalt
passa amb un palanquí
quan cullen el blat.

旅芝居穗麥がもとの鏡たて Tabi shibai homugi ga moto no kagami tate.

Actors ambulants
en les espigues de blat
s'alça un mirall.

o0o

Cap comentari: