17 d’agost de 2019

与謝蕪村 - 90
Yosa Buson (1716-1784)
秋 TARDOR


猪の露折かけてをみなへし
Inoshishi no tsuyu ori kakete ominaeshi.

Les patrinies
la rosada trencada
per el porc senglar.

白萩を春わかちとるちぎり哉
Shirahagi wo haru wakachi to suru chigiri kana.

Em comprometo
a tallar el trèvol blanc
en primavera.

澗水湛如藍 Rierol de color virolat de la muntanya.

朝がほや一輪深き淵のいろ
Asagao ya ichirin fukaki fuchi mo iro.

La meravella
una flor amb el color
d'aigua profunda.

o0o